1. Johdon sitoutumisen puute

Ylimmän johdon tuki ja sitoutuminen ovat elinehto menestyksekkäälle Leanin implementoinnille. Lean on parhaimmillaan koko yrityksen laajuinen johtamismenetelmä, jonka pitäisi olla suoraan sidottuna yrityksen strategiaan. Ylimmän johdon tulisi myös kommunikoida Lean-implementoinnin tärkeyttä jatkuvasti eri kanavissa ja hankkeiden tilannekatsaukset tulisi käydä läpi myös johtoryhmän palavereissa.

 

2. Etsitään vain nopeita säästöjä

Leanin implementoinnissa ei ole kyse joidenkin yksittäisten työkalujen käyttöönotosta, vaan enemmänkin koko yrityksen kulttuurin muutoksesta sekä ihmisten tapojen ja ajattelun kehittämisestä. Tällaiset muutokset eivät koskaan tapahdu sormia napsauttamalla. Säästöjä voidaan toki joskus saavuttaa hyvinkin nopealla aikataululla. Mutta lähtökohtana tulisi nopeiden säästöjen etsimisen sijaan olla jatkuvan parantamisen kulttuurin luominen.

 

3. Annetaan liikaa painoarvoa koulutukselle

Henkilöstön koulutus on toki tärkeä osa Leanin jalkauttamista ja jatkuva henkilöstön kehittäminen on myös yksi Leanin perusperiaatteista. Koulutuksen sijaan tärkein asia on kuitenkin käytännön tekemisen muuttuminen. Pelkkä kouluttautuminen ei vielä kehitä yritystä mihinkään suuntaan, vaan käytännön toimenpiteet ratkaisevat.

 

4. Tehdään kehitystyötä pienellä porukalla

Lean-organisaatiossa tavoitteena on jatkuva parantaminen kohti täydellistä tilaa, ymmärtäen kuitenkin, että täydellistä tilaa ei voi koskaan saavuttaa. Jatkuva parantaminen ei ole mahdollista, jos sitä tehdään yrityksessä vain muutaman avainhenkilön voimin. Jokaisen yrityksen jokaiselta työntekijältä löytyy ideoita siihen, miten toimintaa voitaisiin parantaa. Menestyksen ehtona on, että näitä ideoita sekä kuunnellaan että toteutetaan.

 

5. Otetaan vain ”mekaanisesti” joitain Leanin työkaluja käyttöön

Useilla työkaluilla voidaan helpottaa nykytilan analysointia sekä esimerkiksi kehitystoimenpiteiden ideointia. Pääpaino tulee kuitenkin aina olla tavoitteissa, eikä yksittäisten työkalujen käytössä. Käytettävät työkalut tulee valita aina tilanteen mukaan, niin, että ne tukevat mahdollisimman hyvin toteutusta.