fbpx

Lean

Vältä nämä 5 virhettä Lean-hankkeissa

1. Johdon sitoutumisen puute Ylimmän johdon tuki ja sitoutuminen ovat elinehto menestyksekkäälle Leanin implementoinnille. Lean on parhaimmillaan koko yrityksen laajuinen johtamismenetelmä, jonka pitäisi olla suoraan sidottuna yrityksen strategiaan. Ylimmän johdon tulisi myös kommunikoida Lean-implementoinnin tärkeyttä jatkuvasti eri kanavissa ja hankkeiden tilannekatsaukset tulisi käydä läpi myös johtoryhmän palavereissa.   2. Etsitään vain nopeita säästöjä Leanin implementoinnissa

Vältä nämä 5 virhettä Lean-hankkeissa2019-04-01T12:19:24+00:00

Tuovatko Lean Six Sigman menetelmät hyötyjä myös pienille yrityksille?

Tuovatko Lean Six Sigman menetelmät hyötyjä myös pienille yrityksille? Leanin ja Six Sigman menetelmät ovat tunnettuja ympäri maailman ja niiden avulla saavutetaan muun muassa parempaa tuottavuutta sekä pienempiä laatukustannuksia. Näitä oppeja käyttävät nykyään lähes kaikki maailman suurimmat ja menestyneimmät yritykset. Leanin menetelmät keskittyvät tunnistamaan ja eliminoimaan työstä niin sanottuja hukkatekijöitä (=turhaa työtä), Six Sigma

Tuovatko Lean Six Sigman menetelmät hyötyjä myös pienille yrityksille?2020-06-12T06:21:44+00:00