Tuovatko Lean Six Sigman menetelmät hyötyjä myös pienille yrityksille?

Tuovatko Lean Six Sigman menetelmät hyötyjä myös pienille yrityksille? Leanin ja Six Sigman menetelmät ovat tunnettuja ympäri maailman ja niiden avulla saavutetaan muun muassa parempaa tuottavuutta sekä pienempiä laatukustannuksia. Näitä oppeja käyttävät nykyään lähes kaikki maailman suurimmat ja menestyneimmät yritykset. Leanin menetelmät keskittyvät tunnistamaan ja eliminoimaan työstä niin sanottuja hukkatekijöitä (=turhaa työtä), Six Sigma