Vältä nämä 5 virhettä Lean-hankkeissa

1. Johdon sitoutumisen puute Ylimmän johdon tuki ja sitoutuminen ovat elinehto menestyksekkäälle Leanin implementoinnille. Lean on parhaimmillaan koko yrityksen laajuinen johtamismenetelmä, jonka pitäisi olla suoraan sidottuna yrityksen strategiaan. Ylimmän johdon tulisi myös kommunikoida Lean-implementoinnin tärkeyttä jatkuvasti eri kanavissa ja hankkeiden tilannekatsaukset tulisi käydä läpi myös johtoryhmän palavereissa.   2. Etsitään vain nopeita säästöjä Leanin implementoinnissa